Kiinteistötietojen kyselypalvelu (OGC API Features) ja
Karttakuvapalvelu (Vektoritiilet) - BETA

Kiinteistötietojen kyselypalvelu (OGC API Features)
- palvelusta voi hakea kiinteistörekisterin tietoja sijainti- ja ominaisuusrajauksin.
Karttakuvapalvelu (Vektoritiilet) BETA
- palvelusta saa kiinteistöjaotuksen tietoja karttatiilinä.
// sivun kartta esitetään openlayers kirjastolla
import 'ol/ol.css';
import Map from 'ol/Map';
import apply from 'ol-mapbox-style';

const styleUrl = '...style.json',
  map = new Map({ target: 'map' });
apply( map, styleUrl);
 Lähdekoodi
// sivun kartta esitetään maplibre kirjastolla
import 'maplibre-gl/dist/maplibre-gl.css';
import Map from 'maplibre-gl'


const styleUrl = '...style.json',
  map = new Map({ container: 'map', 
  style: styleUrl);
 Lähdekoodi

 Vektoritiilet (OpenLayers,ETRS-TM35FIN)
Esimerkkisovellus, joka esittelee vektoritiilten käyttöä kansallisessa projektiossa ja tiilimatriisissa.  Lähdekoodi
OpenLayers
MapLibre GL JS